Inwestycje z myślą o seniorach


Senior Apartments  - domy na wynajem, z opieką medyczną i innymi usługami, powstają w podwarszawskiej gminie Wiązowna (źródło: materiały prasowe).

Polacy starzeją się najszybciej w Unii Europejskiej. Popyt na produkty i usługi dla seniorów stale rośnie. Obecna wartość rynku prywatnych usług dla seniorów wynosi w Polsce blisko 5,5 mld zł i w najbliższych latach będzie bardzo szybko rosła.

W związku z deficytem produktów i usług dla seniorów prognozuje się stały wzrost nakładów w tym sektorze gospodarki. Dlatego tzw. rynek senioralny w Polsce jest atrakcyjnym obszarem dla inwestycji.

Polscy seniorzy mają do dyspozycji 15 mld zł przychodów miesięcznie, są coraz bogatsi i mają inne nawyki konsumpcyjne niż poprzednie pokolenia. Procesy demograficzne spowodują, że w przyszłości seniorzy będą bardzo ważnymi konsumentami dla całej polskiej gospodarki.

W naszym kraju żyje 1,5 miliona osób niesamodzielnych, wymagających stałej opieki medycznej, a do ich dyspozycji jest dziś mniej niż 0,5 mln miejsc pobytowych – rozwija się rynek tzw. budownictwa senioralnego.

Data: 2016-06-27

Źródło: Senior Apartments